Landbruks- og matdepartementet

Heggem til landbruksmøte i Åfjord

Nyhet   •   sep 13, 2010 09:45 CEST

Statssekretær Ola T. Heggem holder i dag innlegg om en framtidsretta landbrukspolitikk på landbruksmøte på Åfjord på Fosen.

Økonor Fosen i Åfjord inviterer til temamøte om landbruk førstkommende mandag.

Sted:
Fosen Fjord Hotel i Åfjord, Sør-Trøndelag
Tid: 13. september kl 15.00

Landbrukets framtidsmuligheter
På landbruksmøtet deltar representanter fra Åfjord Bondelag, Nortura, Åfjord Beite og Sankelag, Åfjord/Roan Produsentlag, Åfjord Skogeeierlag, Stordalen Samdrift DA, gårdbrukere i Åfjord og Åfjord kommune.

Landbruksmøtet er todelt. Inviterte aktører vil først orientere om status i forskjellige nisjer i landbruket. Fra kl 14.30-16.00 er det åpent møte, og statssekretær Ola T. Heggem fra Landbruks- og matdepartementet holder innlegg om framtidsmuligheter for landbruket i Åfjord.


Statssekretær Ola T. Heggem holder i dag innlegg om en framtidsretta landbrukspolitikk på landbruksmøte på Åfjord på Fosen. 
Foto: Torbjørn Tandberg