Forsvarsdepartementet Norge

- Heimevernet brobygger mellom folket og militærmakten

Nyhet   •   nov 22, 2010 09:42 CET

- Heimevernet bidrar til folkelig engasjement om viktige samfunnsverdier sa statssekretær Roger Ingebrigtsen, da han 9. november gjestet Heimevernets landsrådsmøte på Værnes.

- Landsrådet har en stadig viktigere rolle i Heimevernet, og må selv finne sin plass og ta den rollen det vil ha i den videre utviklingen av Heimevernet i årene fremover, sa statssekretæren.

Kostnader og forsvarsvilje
Norge har et av Europas mest modere forsvar, og forsvarsbudsjettet øker. I mange andre land tar man nå grep for å redusere forsvarsbudsjettene betydelig. Statssekretæren understreket likevel at også vi vil møte utfordringer fremover. Dette gjelder både Forsvaret generelt og Heimevernet spesielt.

- Det er nesten ingen igjen som har opplevd krig i Norge. Krig og konflikter ”læres” blant annet gjennom TV. Dette stiller krav til oss om å argumentere godt for Forsvarets viktighet også i fremtiden, presiserte statssekretæren.

En annen utfordring han trakk frem i sitt foredrag, var Forsvarets engasjement i Afghanistan. Det koster over én milliard kroner i året. Det er viktig og riktig at Norge har styrker der, men kostnadene er en utfordring. Vil dette påvirke forsvarsviljen over tid?

Kontinuerlig tilpasning og justering
Både Heimevernet og resten av Forsvaret er nødt til å justere organisasjonen og driften  kontinuerlig for å frigjøre midler til fortsatt øving og trening. Uten områdestrukturen vil Heimevernet miste sin posisjon om få år. Målet er 38 prosent trening av områdestrukturen i 2011 og 50 prosent i 2012.

- Den økonomiske situasjonen i Heimevernet krever beinhard prioritering. Det blir viktig å spisse aktiviteten og dermed kostnadene inn mot kjerneoppgavene. Heimevernet skal i årene fremover bestå av en godt kvalifisert innsatsstyrke og en områdestyrke som gir både reaksjonsevne og utholdenhet, presiserte Ingebrigtsen.

- Heimevernet står for viktige kapasiteter, og er en sentral brobygger mellom folket og militærmakten. Heimevernet har imidlertid en jobb å gjøre med å beskrive organisasjonen i en ny tid. Hvilke kapasiteter skal man bidra med for å fremstå som en militær kapasitet? Her kan Heimevernet selv være med å legge premissene, og i dette arbeidet kan Landsrådet ha en viktig funksjon, avsluttet statssekretæren.