Forsvarsdepartementet Norge

Heimevernets organisering

Nyhet   •   nov 10, 2010 15:40 CET

Av statssekretær Roger Ingebrigtsen

Det har de siste dagene vært diskusjoner i media rundt Heimevernets innsatsstyrker, og spesielt fremtiden til underavdelingen HV-016. Det hevdes blant annet at forsvarsministeren vil nedlegge HV-016 og at dette vil svekke anti-terrorberedskapen. Begge disse påstandene er feil.

For det første er det Forsvarets spesialstyrker som skal assistere politiet ved eventuelle terroranslag. HV sin oppgave er knyttet til objektsikring. Det er derfor ikke riktig å si at anti-terrorkapasiteten i Norge er svekket dersom man legger ned 016. Forsvarssjefen har selv understreket at en nedlegging av 016-troppene ikke vil svekke terrorberedskapen.

For det andre er det viktig å understreke at det er forsvarssjefens ansvar å vurdere innsatsstyrkenes oppgaveløsning og organisering, herunder underavdelingen HV-016. Vurderingen av HV-016 er en prosess som nå pågår i Forsvaret. Enkelte har gitt uttrykk for at forsvarsministeren bør detaljstyre forsvarssjefen i dette spørsmålet. Det blir ikke riktig.

Så må vi heller ikke glemme at HVs innsatsstyrker er høyt prioritert i Forsvaret, og deres nivå er politisk bestemt. Det er derfor ikke snakk om å kutte i deres ressurser eller treningsmengde.