Forsvarsdepartementet Norge

Helikoptre til Haakonsvern

Nyhet   •   sep 14, 2010 16:41 CEST

Regjeringen har besluttet å opprette en enhet med NH-90 helikoptre på Haakonsvern. Helikoptrene skal understøtte fregattvåpenet og Kystvakten i Sør-Norge.


Foto: Forsvarets mediesenter

Viktig del av integrert kampsystem
NH-90 helikoptrene er ett av flere viktige våpen som til sammen utgjør et integrert kampsystem om bord på fregattene. Det er avgjørende med et tett samvirke i planlegging, trening og øving for at det integrerte kampsystemet skal kunne fungere optimalt. Helikoptrene vil også kunne bli brukt til søk- og redningsoppdrag, og skal støtte Kystvakten. Daglig nærhet til fregattvåpenet og Kystvakten er derfor av stor viktighet.

Store fordeler ved Haakonsvern
Haakonsvern er vurdert som best for å løse oppdragene og er over tid det billigste alternativet, grunnet nærheten mellom helikoptre og fartøyer. Det legges dermed til rette for optimal styrkeproduksjon, kosteffektive løsninger og lavest mulige driftskostnader i et langsiktig perspektiv.

Det vil i utgangspunktet være seks helikoptre stasjonert ved Haakonsvern. Etableringen har en kostnadsramme på 280 millioner kroner, og forventes å skape rundt 60 arbeidsplasser.