HELP Forsikring AS

HELP-dagen 2011: Den store barnerettsdugnaden

Nyhet   •   nov 30, 2011 10:56 CET

Hver 1. desember jobber HELP Forsikrings 50 advokater gratis på et rettsområde hvor vi ser at mange trenger råd og hjelp. I år har vi valgt saker etter barneloven som tema: spørsmål om foreldreansvar, fast bosted og samvær.

Vi har valgt barnerett som tema 1. desember fordi dette er det klart største saksområdet vårt. Derfor har HELP også et av de største barnerettslige fagmiljøene i landet. Vi kommer til å være til stede på telefon, e-post, Facebook og nettmøte hele arbeidsdagen. Det betyr selvsagt at alle kan kontakte oss med spørsmål, ikke bare eksisterende kunder.

Les mer om barnerettsdugnaden her

Skiftarbeidere skilles oftere enn andre

HELP Forsikring tilbyr advokathjelp gjennom kollektive/individuelle forsikringsordninger innen familie- og arverett, kjøpsrett, med mer. Blant våre viktigste kundegrupper er medlemmer av LO-forbundene Industri Energi, Postkom, Norsk Transportarbeiderforbund og Norsk Sjømannsforbund, som har rett til nær ubegrenset advokathjelp fra HELPs advokater gjennom fagforeningen sin. Mange av våre forsikringskunder jobber skiftarbeid.

Tall fra Opinon på oppdrag fra HELP Forsikring vises at skiftarbeidere har 25 % større sjanse for samlivsbrudd enn andre. Aller størst risiko tar de som innleder forhold til skiftarbeidere i oljesektoren. Her opplever over halvparten samlivsbrudd.

HELPs klart største rettsområde er saker etter barneloven: saker om fast bosted, samvær og foreldreansvar. Våre advokater deltar i saksforberedende møter og fører familierettslige saker for retten hver eneste uke. HELP Forsikring har med dette et av de største familierettslige fagmiljøene i landet.

Godt foreldresamarbeid gir fornøyde barn

Vi klarer ikke å skape godt samarbeid mellom foreldre etter samlivsbrudd på én dag, men vi opplever at mange har helt grunnleggende spørsmål om rettigheter, plikter og riktig fremgangsmåte i forhold til barna etter samlivsbrudd. Vårt mål er ikke å skape flere konflikter, men vi opplever at mange med litt bistand utenfra klarer å komme frem til avtaler som har barnas beste for øye. Ikke minst deler vi oppfatningen om at godt foreldresamarbeid gir fornøyde barn.

Vi håper med dugnaden 1. desember å skape grunnlag for flere fungerende avtaler om fast bosted og samvær.


Opinions undersøkelse om skiftarbeid og samlivsbrudd

Undersøkelsen er utført på oppdrag fra HELP Forsikring i oktober og november 2011. Mer enn 3 100 personer er intervjuet i undersøkelsen.

Resultater: 

  • Vesentlig flere som selv jobber skift, eller som har vært i forhold med en skiftarbeider, har opplevd samlivsbrudd, enn øvrige.
  • I gruppen 30 + svarer hele 43 % av skiftarbeidergruppen at de har opplevd samlivsbrudd, mot 34 % blant øvrige. Det betyr at mer enn 4 av 10 i skiftarbeidergruppen har opplevd samlivsbrudd, mot 3 av 10 i resten av befolkningen.
  • Olje/gass/energisektoren har klart høyest samlivsbruddprosent: I aldersgruppen 30 + i olje/gass/energi er andelen hele 51 %
  • Utroskap oppgis å være viktigste årsak til brudd for både skiftarbeidere og ikke-skiftarbeidere, nesten 20 % for begge grupper.
  • Blant ikke-skiftarbeidere har flere oppgitt alkohol som årsak til bruddet enn blant skiftarbeiderne.