Helse- og omsorgsdepartementet

Helse- og omsorgsministeren besøker Genève

Nyhet   •   jan 07, 2010 09:53 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen drar onsdag 6. januar på studiebesøk i Genève. Hovedhensikten med besøket er å bli kjent med Verdens Helseorganisasjon (WHO) og få kunnskap om global helse.

*/ // -->


Helse- og omsorgsministeren vil møte med generaldirektør i WHO Margaret Chan, og vil ta opp aktuelle saker sett fra norsk side. Fra Norge er helsedirektør Bjørn-Inge Larsen nominert til å sitte i WHOs globale styre i perioden mai 2010-2013. Samarbeidet med WHO vil derfor bli viktig i årene som kommer.

– Norge ønsker å fortsette å være en sterk støttespiller for WHO. Dette vil jeg understreke i møtet med generaldirektør Chan, sier Strøm-Erichsen.

En sentral post på programmet i Genève er knyttet til ny Influensa A H1N1. Helse- og omsorgsministeren vil blant annet besøke WHOs kriserom og møte WHOs fagansvarlige leder for pandemiarbeidet, Keiji Fukuda.

– Norge har samarbeidet tett med WHO om håndteringen av pandemien. Vi er nå inne i en sluttfase i avtalen med WHO om å avgi 10 prosent av våre vaksiner til utviklingsland gjennom WHO. Jeg synes det er veldig positivt at Norge kan bidra med vaksiner til land som ikke selv har tilgang til dette, sier Strøm-Erichsen.