Forskningsrådet

Helseforskning: Åpner for mer samarbeid med USA

Nyhet   •   des 16, 2009 09:39 CET

En ny avtale skal gi tettere samarbeid mellom USA og Norge innenfor helseforskning.

Nylig undertegnet National Institutes of Health (NIH) og Forskningsrådet en samarbeidsavtale innenfor helseforskning.

- Intensjonsavtalen dekker alle fag og tema innenfor helse. Den nasjonale ressursen vi har i helseregistre, befolkningsundersøkelser og biobanker framheves som særlig interessant for samarbeid, sier Mari Nes, avdelingsdirektør i Norges forskningsråd.

Bruke mulighetene
Intensjonen med avtalen er å øke samarbeidet mellom norske og amerikanske forskere om medisinsk og helsefaglig forskning.

- Forskningssamarbeid med europeiske land har økt sterkt de siste årene. Og selv om USA fortsatt er det landet norske helseforskere samarbeider mest med, er det stort potensial for å øke samarbeidet og bruke mulighetene NIH-systemet tilbyr, sier Nes.

NIHs bygning i Maryland, USA NIH har en åpen holdning til finansiering av god forskning i land utenfor USA. Det betyr at de kan ha finansieringsmuligheter for norske forskere.

Mange typer samarbeid
I følge avtalen kan amerikansk-norsk samarbeid være felles samarbeidsprosjekter, utveksling av forskere, utveksling av data, felles konferanser/workshops og eventuelt andre felles aktiviteter som partene blir enige om.

I 2010 starter forberedelsene til en satsing på forskning som utnytter de unike helse- og biobankdataene vi har i Norge, og denne satsingen kan også utvikles til samarbeid med amerikanske grupper.

Forskningsrådet på banen
Forskningsrådet har vært rundt i de medisinske og helsefaglige forskningsmiljøene for å gjøre avtalen kjent.

-  Vi håper at dette resulterer i mange søknader til Forskningsrådet, både regulære søknader der samarbeid med NIH inngår, og at norske forskere/stipendiater vil oppholde seg ved NIH, med tilskudd fra Forskningsrådet.

Viktig for videre samarbeid
Samarbeidsavtalen er undertegnet av direktørene i Norges forskningsråd og National Institutes of Health og er ikke juridisk eller økonomisk forpliktende.

Intensjonsavtalen skal være et insentiv for norske forskere og forskningsinstitusjoner til å ta kontakt med forskningsgrupper i USA for å utvikle samarbeid.

- Avtalen er et viktig skritt for videre samarbeid innen feltet, understreker Mari Nes.

Skrevet av: Siv Haugan