Helse- og omsorgsdepartementet

Helsesamarbeid i Arktis - felles utfordringer – gode løsninger

Nyhet   •   feb 25, 2011 09:33 CET

Politisk rådgiver Tord Dale deltok onsdag sist uke på det første helseministermøtet for landene i Arktisk Råd. Møtet ble avholdt i Grønlands hovedstad Nuuk.

Viktige tema som ble diskutert var videre helsesamarbeid i nord, helseinformasjon og fremme av en sunn livsstil, samt helsetjenester i arktiske strøk. I den norske delegasjonen deltok også representanter fra Helsedirektoratet, Universitetssykehuset Nord-Norge og Sametinget. Norge er med i Arktisk Råds arbeidsgruppe for bærekraftig utvikling der man blant annet fokuserer spesielt på sammenhengen mellom miljø og helse.

- I det arktiske områdene møter en de samme helseutfordringene som i befolkningen ellers, men vi ser også helseutfordringer som er særlige for disse områdene. Til begge deler trenger vi strategier som er tilpasset arktiske forhold sa Dale i sitt innlegg.

Møtet ble avsluttet med signering av erklæringen om videre helsesamarbeid.


Politisk rådgiver Tord Dale signerer erklæringen om videre helsesamarbeid.

 

Tweet Følg oss på Twitter