Mattilsynet gammel

Hendelser og utbrudd: Blåtunge: Oppheving av sperresone opprettet etter Blåtunge påvisninger

Nyhet   •   des 22, 2009 17:09 CET

Mattilsynet opphever 22.12.2009 sperresonen i Agder fylkene. Sperresonen ble opprettet ved påvisning av blåtungevirus i februar 2008 for å hindre smittespredning.

Etter påvisning ble det gjennomført en grundig kartlegging med påfølgende utslakting av mulige smittebærere. I den sviknott-aktive perioden (20.04.09 - 20.11.09) har Mattilsynet gjennomført en regelmessig overvåking i hele restriksjonssonen.

Det er også tatt prøver av vilt i sperresonen. Det er ingenting som tyder på at det har vært virussirkulasjon i området.

Når sperresonen oppheves vil tiltakene som gjelder, være lik i hele restriksjonssonen.

Overvåkingen av Blåtunge fortsetter i 2010.

 

Kontaktperson i Mattilsynet
Seksjonssjef Solfrid Åmdal, seksjon for landdyr og dyrehelsepersonell. Tel.: 51 68 43 57