Mattilsynet gammel

Hendelser og utbrudd - Gyrodactylus salaris: Ny påvisning av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Nordland

Nyhet   •   des 17, 2009 17:22 CET

Veterinærinstituttet har påvist Gyrodactylus salaris på finner fra røyer fanget i Fustvannet i Nordland. Fustvannet renner ut i elven Fusta der G. salaris forekommer på laksunger. Røyene i Fustvannet og laksungene i Vefsna er infisert med den samme genotypen av G. salaris

Fusta ligger like i nærheten av og i samme smitteregion som Vefsna. Vefsna og alle smittede elver i denne regionen skal etter planen rotenonbehandles i 2010. Det nye funnet kan få konsekvenser for denne behandlingen. Veterinærinstituttet planlegger smitteforsøk for å få mer kunnskap om hvordan denne parasitten påvirker lakseunger og om røye kan fungere som smittebærer.

Kontaktperson i Mattilsynet
Hege Olsen Reinfjell, distriktssjef for Midt- og Nord-Helgeland, tel. 75 11 17 02/ 928 81 128.