Statsministerens kontor

Historisk avtale undertegnes i dag

Nyhet   •   sep 15, 2010 08:52 CEST

I dag blir avtalen mellom Norge og Russland om maritim avgrensning og samarbeid i Barentshavet og Polhavet undertegnet.

– Jeg er glad for at vi så raskt kan undertegne avtalen. Det er historisk at vi etter så mange år med forhandlinger har kommet til enighet i det viktigste utestående spørsmålet mellom Norge og Russland, sier statsminister Jens Stoltenberg.

Statsminister Jens Stoltenberg og president Dmitrij Medvedjev vil være til stede under undertegningen, som vil bli foretatt av utenriksministrene Jonas Gahr Støre og Sergej Lavrov i Murmansk. I tillegg deltar miljø- og utviklingsminister Erik Solheim, fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen og statssekretærene Erik Lahnstein (UD) og Sigrid Hjørnegård (OED).

Avtalen vil avklare den maritime grensen mellom Norge og Russland i Barentshavet og Polhavet. Den inneholder også bestemmelser om videreføring av fiskerisamarbeidet og samarbeid om forvaltningen av eventuelle petroleumsressurser som strekker seg over avgrensningslinjen.

Avtalen vil etter undertegning bli forelagt Stortinget og den russiske dumaen for godkjenning. Avtalen vil bli offentliggjort ved undertegningen.

  • Undertegnelsesseremonien og den påfølgende pressekonferansen med president Medvedjev og statsminister Stoltenberg vil bli overført på nett-TV.
  • Det vil også bli lagt ut bilder på Statsministerens kontors sider på Flickr.