Fiskeri- og kystdepartementet

Historisk enighet om utkastforbud

Nyhet   •   nov 23, 2011 12:51 CET

Fiskeriministerne fra Norge, Sverige og Danmark signerte i dag i Stockholm en felles erklæring om forbud mot utkast av fisk i Skagerrak. - Utkastforbud i Skagerrak er en milepæl i arbeidet med å sikre en bærekraftig forvaltning av våre felles ressurser. Jeg håper dette vil ha effekt også i andre havområder, og at vi nå påvirker reformen i riktig retning. Vi arbeider nå for framtidas fiskere og forbrukere av sjømat, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

– Dette er en sak jeg har vært svært opptatt av, og jeg er veldig glad for at vi nå kan signere en felles politisk erklæring som slår fast at utkast av fisk ikke er forenlig med en bærekraftig forvaltning av våre felles fiskeressurser, sier fiskeri- og kystministeren.

- Vi ser at utkast er satt på dagsorden i små og store fora, regionalt og globalt. I denne konteksten ønsker Norge, Sverige og Danmark å være i forkant ved å forby utkast i Skagerrak. Skagerrak er et lite havområde, men det er et viktig område for dem som bor i nærheten og for fiskerne fra disse tre landene, la Berg-Hansen til.

Hun fortsatte med å understreke at utkast av fisk er en sløsing med fiskeressursene våre, og er en av de viktigste årsakene til overbeskatning av fiskebestander i Nordsjøen. Norge har arbeidet for å få EU til å endre sin utkastpolitikk. I løpet av de siste årene har Norge innført flere tiltak for å redusere utkast. Sammen deler og forvalter Norge og EU ressursene i Nordsjøen og Skagerrak. - Derfor er vi så avhengige av hverandre for å oppnå en bærekraftig beskatning, sier Berg-Hansen.

I mange år har den største utfordringen i forvaltningssamarbeidet mellom Norge og EU vært at partene forvalter Nordsjøbestandene på til dels ulik måte. Norge har i sine fiskerireguleringer utkastforbud, og har innført reguleringer for å unngå uønsket bifangst. EUs fiskere er derimot pålagt å kaste ut fisk som de ikke har kvote på eller som er for liten. 

EU har nå lagt frem et forslag til reform av sin felles fiskeripolitikk. Reformen peker klart i retning av forbud mot utkast av fisk. Arbeidet for å redusere utkast vil derfor prege Norges samarbeid med EU også i tida som kommer.

Kontakt: pressevakt 22 24 66 99