Landbruks- og matdepartementet

Historisk skogkjøp gir Statskog SF nye muligheter

Nyhet   •   okt 25, 2010 09:41 CEST

Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) er glad for at Statskog SF har inngått avtale om kjøp av Orklas skogeiendommer, til sammen 1,1 mill dekar, for 1 725 000 000 kroner. Statskog SF vil med transaksjonen kunne styrke sin strategiske posisjon innen skogbruk, jakt og friluftsliv.

Formålet med statens eierskap i Statskog SF er å sikre effektiv ressursforvaltning til beste for samfunnet, tilrettelegge for allmennhetens behov for jakt-, fiske- og friluftstilbud mv. Foretaket har som mål å forvalte, drive og utvikle statlige skog- og fjelleiendommer med tilhørende ressurser. Eiendommene skal drives effektivt med sikte på å oppnå et tilfredsstillende økonomisk resultat.

- At Statskog SF på forretningsmessig grunnlag har lykkes i å kjøpe eiendommene vil gi foretaket et bedre grunnlag for effektiv drift, samtidig som mulighetene for å tilrettelegge for jakt, fiske og friluftsliv styrkes. Fra Orklas børsmelding registrerer jeg at dette har skjedd etter en bred prosess med stor konkurranse og flere attraktive tilbud. Samtidig vil dette muliggjøre et omfattende salg av spredte skogteiger foretaket eier fra før, noe som vil bidra ytterligere til å styrke foretakets økonomi. Dette vil være i tråd med formålet med statens eierskap og foretakets mål sier Landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.

Regjeringen er positiv til Statskog SFs kjøp av Orklas skogeiendommer og vil med det første fremme et forslag til Stortinget om å stille til disposisjon en egenkapitaltilførsel på 1250 millioner kroner og et ansvarlig lån på 475 millioner.