Norsk Helseinformatikk

Hjelpeplikt - også for de som har forlatt yrket

Nyhet   •   jul 19, 2016 10:58 CEST

http://nhi.no/forside/hjelpeplikt-ogsa-for-de-som-har-forlatt-yrket-47753.html

Selv om du slutter i jobben som helsepersonell, har du fortsatt juridisk plikt til å hjelpe i en nødsituasjon.

Av: Merethe Kvam, journalist.

KilderReferanser

Dette ifølge en artikkel som ble publisert i tidsskriftet Sykepleien i juni 20161.

I artikkelen vises det til at autorisasjonen gir et spesielt ansvar. Oppstår det noe brått og uventet, har sykepleiere plikt til å hjelpe, skriver de. Denne plikten reguleres av Helsepersonellovens paragraf syv og kommer i tillegg til den alminnelige hjelpeplikten som alle nordmenn har. Å hjelpe mennesker i nød er altså en juridisk plikt, og helsepersonell som ikke hjelper mennesker i nød, kan risikere å bli straffet for det.

Les også: Å leve med ansvar for andres liv

Gjelder frem til fylte 80 år

Denne plikten kjenner nok de fleste som arbeider som helsepersonell godt til. Mer uventet er det kanskje at denne plikten ikke opphører, selv om man forlater yrket og jobber med noe helt annet. Helsepersonelloven gjelder frem til man fyller 80 år. Ønsker man seg bort fra den tidligere, må man aktivt si fra seg autorisasjonen, skriver Sykepleien.

Les også: - Hverdagen minner oss om hvor sårbart og verdifullt livet er

Et annet viktig poeng som fremheves i artikkelen, er at plikten begrenser seg til å gi den helsehjelpen man evner. Det avgjørende er med andre ord at man stiller opp og gjør det man kan.