Utenriksdepartementet

Høring av USA i FNs menneskerettighetsråd

Nyhet   •   nov 19, 2010 09:37 CET

Menneskerettighetsrådets høring (UPR) av USA fant sted i Genève 5. november. Over 30 representanter fra elleve ulike myndighetsinstanser i USA deltok. Det ble gitt 228 anbefalinger fra FNs medlemsland, også fra Norge. Under rådets sesjon i mars 2011 vil USA gi FN svar på anbefalingene.

Assistant Secretary Michale Posner presenterte USAs nasjonale rapport til Menneskerettighetsrådet. Han la vekt på president Obama og utenriksminister Clintons prioritering av multilateralt engasjement, menneskerettigheter og en effektiv rettsorden.

Den foreløpige rapporten fra høringen ble vedtatt 9. november. Denne inneholder i alt 228 anbefalinger fra de 56 land som kom til orde under høringen. Den amerikanske delegasjonen takket for anbefalingene. Disse ble omtalt i tre hovedkategorier: 1) Anbefalinger som samsvarer med Obama-administrasjonens politikk og som kan gjennomføres i tiden fremover, 2) anbefalinger som oppfattes som politiske provokasjoner og ikke kan tas seriøst, og 3) anbefalinger som fordrer videre drøftelser på tvers av involverte institusjoner, der også det sivile samfunn vil bli trukket med.

USAs svar på anbefalingene vil bli avgitt under menneskerettighetsrådets sesjon i mars. Det ble ikke tatt endelig stilling til noen av anbefalingene nå.

Spørsmål om varetektsfanger
Under høringen besvarte USA mange av de forhåndsspørsmål som var stilt. Dette gjaldt blant annet behandlingen av varetektsfanger (grep er tatt for å rydde opp i de brudd som her skjedd, og alt vil gjøres for å unngå slike i fremtiden), dødsstraff (visse innskrenkninger i bruken er foretatt), urfolks rettigheter (konsultasjoner pågår blant annet i forhold til FNs urfolkserklæring), diskriminering basert på rase/etnisitet (tar blant annet avstand fra enhver form for "racial profiling" og diskriminering av muslimer og folk av arabisk avstamning), immigrasjon (har de siste fem årene tatt imot mer enn 425.000 flyktninger, over 5,5 millioner nye permanent bosatte og over 3,5 millioner nye statsborgere fra andre land, og vil forbedre immigrasjonssystemet fremover), sosiale og økonomiske rettigheter (vil bygge en økonomi og et samfunn som løfter alle amerikanere opp, blant annet med henvisning til helsereformen som etter planen skal omfatte 32 millioner amerikanere som ellers ville manglet dekning).

Forhåndsspørsmålene og rapporten med anbefalingene er offentlig tilgjengelig verden over via hjemmesidene til FNs høykommisær for menneskerettigheter.

Deltok aktivt
Norge deltok aktivt i høringen og la særlig vekt på dødsstraff og økonomiske og sosiale rettigheter for minoriteter. Norge hadde på forhånd levert spørsmål knyttet til internasjonale operasjoner, der Norge avkrever svar på hvilke tiltak amerikanske myndigheter tar for å få en umiddelbar slutt på enhver form for tortur av varetektsfanger. Dette ble gjort med referanse til de bekymringer FNs torturkomité har uttrykt i forhold til behandling av varetekstfanger, særlig i Afghanistan og Irak.

Under høringen fulgte Norge dette opp med konkret anbefaling til amerikanske myndigheter om å iverksette tiltak for å sikre at tortur ikke lenger forekommer, og at eventuelle tilfeller etterforskes grundig. Norge anbefalte også at USA setter som krav for enhver militære støtte til andre land, at de enheter som mottar slik støtte respekterer menneskerettighetene, og at dette dokumenteres og følges opp ved eventuelle brudd på internasjonale bestemmelser.