Mattilsynet gammel

Høring av utkast til forskrift om fremvisning av dyr

Nyhet   •   des 09, 2009 10:04 CET

Utkastet til forskrift om fremvisning av dyr er i hovedsak forskriftsfesting av gjeldende forvaltningspraksis. At krav om tillatelse erstattes med meldeplikt, er imidlertid nytt. Tilsvarende gjelder forslaget om positivlister over dyrearter som er tillatt å fremvise uten godkjenning. Elefant er ikke oppført på listene, men det foreslås en overgangsordning til 1. januar 2015 for sirkus som søker om å få fremvise elefant.

Mattilsynet har sendt utkast til forskrift om fremvisning av dyr på høring. Fristen for høringssvar utløper 18. januar 2010.

Høringssvar
Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk, kan ta kontakt med Mattilsynet for oversendelse av dokumentene i papirkopi.

Høringssvarene, merket med saksnummer (06/34702), sendes til Mattilsynet, Hovedkontoret, Felles postmottak, Postboks 383, 2381 Brumunddal eller som e-post til: postmottak@mattilsynet.no innen 18. januar 2010.

Høringsuttalelsene vil bli lagt ut på Mattilsynets nettsider.

Forskriften vil bli hjemlet i lov om dyrevelferd som trer i kraft 1. januar 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet
Maria Veggeland, rådgiver i seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, hovedkontoret
Telefon: 23 21 67 10

 

 

 

 

 

 

Last ned: