Mattilsynet gammel

Høring: Endrete grenseverdier for rester av plantevernmidler

Nyhet   •   des 03, 2009 16:34 CET

Mattilsynet legger med dette ut til høring utkast til forskrift om endring av forskrift 18. august 2009 om rester av plantevernmidler i næringsmidler og fôrvarer. Forskriftsendringen innebærer at enkelte av grenseverdiene for ti stoffer endres. Høringsfristen er 5. mars 2010.

European Food Safety Authority (EFSA) har vurdert de nye grenseverdiene og funnet dem tilfredsstillende i forhold til forbrukernes sikkerhet. Det er mulig endringen får konsekvenser for norsk bruk av et av stoffene.

Høringssvar
Høringssvarene merket med saksnr 2009/94685 sendes som e- post til postmottak@Mattilsynet.no eller som brev til: Mattilsynet, Hovedkontoret, Regelverksavdelingen,Felles postmottak, postboks 383, 2381Brumunddal

Svarene må være Mattilsynet i hende innen 5. mars 2010.

Høringssvarene vil bli lagt ut på www.mattilsynet.no.

Kontaktperson i Mattilsynet
Kåre Oskar Larsen, seksjonssjef, Seksjon planter, økologi og GM, hovedkontoret
Tlf. 64 97 25 10