Mattilsynet gammel

Høring: Felles høring av forskrifter om endringer i særskilte beskyttelsestiltak ved import fra tredjeland på grunn av fremmedstoffer

Nyhet   •   des 17, 2009 09:09 CET

Fire nasjonale beskyttelsesforskrifter som alle gjelder import av ikke-animalske næringsmidler fra tredjeland på grunn av ulike fremmedstoffer, er fastsatt som følge av beskyttelsesvedtak fra EU. Som en følge av at EU nå oppdaterer disse og gjør dem om til forordninger, må de norske forskriftene endres tilsvarende. Mattilsynet hører disse fire endringsforskriftene for å fremheve plikten importøren har til å betale alle kostnader som påløper ved importkontroll, samt å forhåndsvarsle om importen.

Rettsaktene som nå høres er:

  • Forordning (EF) nr. 1135/2009 om særlige importbetingelser for visse produkter med opprinnelse i eller sendt fra Kina, og om oppheving av vedtak 2008/798/EF.
  • Forordning (EF) nr. 1151/2009 om særlige importbetingelser for solsikkeolje med opprinnelse i eller sendt fra Ukraina på grunn av risiko for forurensning av mineralolje og om oppheving av vedtak 2008/433/EF.
  • Forordning (EF) nr. 1152/2009 om særlige importbetingelser for visse næringsmidler fra tredjeland på grunn av aflatoksinrisiko og om oppheving av vedtak 2006/504/EF.
  • Forordning (EF) nr. xxxx/2010 om særlige betingelser vedrø rende guarkjernemel med opprinnelse i eller sendt fra India som fø lge av risiko for at disse produktene kan være forurenset med pentaklorfenol og dioksiner og om oppheving av vedtak 2008/352/EF.

Høringsinstanser som ikke har tilgang til dokumentene elektronisk, kan ta kontakt med Mattilsynet for oversendelse av dokumentene i papirkopi.

Høringssvarene, merket med saksnummer (2009/182701), sendes til:
Mattilsynet, Hovedkontoret,
Felles postmottak, Postboks 383,
2381 Brumunddal

eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no

Frist: 25. januar 2010.

 

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Are Sletta, Mattilsynet hovedkontoret, tel: 23 21 67 18

Last ned: