Mattilsynet gammel

Høring - Ny spritforordning og forslag til kvalitetskriterier for Norsk akevitt

Nyhet   •   des 17, 2009 17:15 CET

På vegne av Landbruks- og matdepartementet sender Mattilsynet på høring et forslag om endringer i forskrift 11. oktober 2006 nr. 1148 om alkoholsterke og aromatiserte drikker mv. (spritforskriften). Forskriften skal fastsettes av Landbruks- og matdepartementet.

Forslaget til endringer i spritforskriften består av to hoveddeler.

1. Implementering av den nye spritforordningen (forordning (EF) nr. 110/2008)
Med forbehold om den videre prosessen med å inkludere den nye spritforordningen i vedlegg II til EØS-avtalen, foreslår Mattilsynet i høringsbrevet at spritforskriften endres slik at det henvises til den nye spritforordningen i stedet for den gamle spritforordningen (forordning (EØF) nr. 1576/89) med tilhørende gjennomføringsbestemmelser (forordning (EØF) nr. 1014/90).

2. Forslag til kvalitetskriterier for bruk av den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”
I høringsbrevet foreslår Mattilsynet videre at det blir innført krav om at akevitt som skal merkes og omsettes med den beskyttede geografiske betegnelsen ”Norsk akevitt”, i tillegg til å oppfylle de generelle kravene i spritregelverket for å kunne bruke varebetegnelsen ”akevitt”, må være:

  • produsert i Norge,
  • av potetsprit fremstilt av norske poteter destillert i Norge og
  • være fatmodnet i en viss periode.

Høringsfristen er 1. april 2010.

Kontaktperson i Mattilsynet
Knut Nordviken , seniorrådgiver, seksjon for forbrukerhensyn - hovedkontoret, tlf. 23 21 65 52.

Last ned: