Finansdepartementet Norge

Høring om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta

Nyhet   •   okt 07, 2010 15:38 CEST

Finansdepartementet sender i dag på høring forslag til nye bestemmelser i tollforskriften om bruk av overtredelsesgebyr som sanksjon ved ulovlig inn- og utførsel av valuta og andre betalingsmidler. Høringsfrist er fredag 3. desember 2010.

Pengebeløp over 25 000 kroner som føres ut eller inn av Norge, skal deklareres hos tollmyndighetene. Ved brudd på deklarasjonsplikten kan tollmyndighetene ilegge et overtredelsesgebyr på inntil 30 prosent. I forskriften foreslår departementet å regulere nærmere anvendelsen av gebyradgangen. De mest alvorlige sakene skal fortsatt overlates til politiet.

Se høringsdokumentene her.