Mattilsynet gammel

Høring - Utkast til forskrift om endring av flere forskrifter som inngår i hygienepakken

Nyhet   •   feb 09, 2010 08:49 CET

På vegne av Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet, og Fiskeri- og kystdepartementet sender Mattilsynet med dette på høring utkast til forskrift om endring av flere forskrifter som inngår i hygienepakken.

Forordning (EF) nr. 1161/2009 og forordning (EF) nr. 1162/2009 endrer:

  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1624 om særlige hygieneregler for næringsmidler av animalsk opprinnelse.
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1622 om særlige regler for gjennomføringen av offentlig kontroll av produkter av animalsk opprinnelse beregnet på konsum.
  • Forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Disse forskriftene trer i kraft 1. mars 2010.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1162/2009 gir overgangsbestemmelser til forordning (EF) nr. 853/2004, 854/2004 og 882/2004. Det er fortsatt konstatert utfordringer på enkelte områder, og det er derfor behov for visse overgangsordninger så lenge arbeidet med revisjon av hygienepakken pågår. Overgangsordningene gjelder til 31. desember 2013.

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1161/2009 gir regler for unntak fra kravet om opplysninger om næringsmiddelkjeden. Forordningen gir unntak fra kravet om at informasjon om slaktedyr skal ankomme slakteriet minst 24 timer før dyrene ankommer slakteriet

I tillegg vil Mattilsynet avholde et høringsmøte om saken. Dette møtet vil bli avholdt i Mattilsynets lokaler på Adamstua den 16. februar 2010 klokken 12.00. Påmelding til dette høringsmøtet gjøres direkte på mail til saksbehandler Cecilie Ruud på cecilie.ruud@mattilsynet.no innen torsdag 11. februar 2010.

For mer informasjon om høringen, kan saksbehandler Cecilie Ruud kontaktes.

Vi ber om eventuelle høringssvar innen 26. februar 2010.

Høringssvar merkes med saksnummer 2008/139532.

Høringssvarene sendes til:

Mattilsynet, Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal

eller e-post, postmottak@mattilsynet.no.

Se høringsbrev, utkast til endringsforskrift og høringslisten vedlagt under.

Kontaktperson i Mattilsynet:
rådgiver Cecilie Ruud, seksjon for landdyrhelse og fôr
Tlf 23 21 66 85

Last ned: