Mattilsynet gammel

Høring: Utkast til forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov

Nyhet   •   des 02, 2009 17:05 CET

Publisert: 02.12.2009 Sist oppdatert: 02.12.2009 Utkastet til forskrift skal gjennomføre forordning (EF) nr. 953/2009 om substanser som kan tilsettes med en spesiell ernæringsmessig hensikt i næringsmidler til spesielle ernæringsmessige behov. Forording 953/2009/EF erstatter direktiv 2001/15/EF samt direktiv 2004/6/EF. Høringssvar sendes senest 1. mars 2010.

Mattilsynet sender med dette utkast til forskrift om næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov til høring jf.lov 10. februar 1967 om behandlingssaker (forvaltningsloven) § 37.

Forordning 953/2009/EF innholder en oppdaterte liste over hvilke stoffer som er tillatt brukt i alle næringsmidler til bruk ved spesielle ernæringsmessige behov (”særnær” produkter) unntatt morsmelkerstatninger/tilskuddsblandninger og barnemat, jf henholdsvis direktiv 2006/125/EF og direktiv 2006/141/EF. Den oppdaterte listen er en videreføring av listene som finnes i henholdsvis direktiv 2001/15/EF samt direktiv 2004/6/EF. Den nye forordningen 953/2009/EF vil oppheve disse to direktivene (direktiv 2001/15/EF og direktiv 2004/6/EF). Videre er det også lagt til nye substanser i vedlegget i ny forordning 953/2009/EF.

Høringssvar
Høringssvar sendes senest 1. mars 2010 til: : Mattilsynet, Hovedkontoret, Forbrukerhensyn, Felles postmottak, Postboks 383,2381 Brumunddal. Eller som e-post til: postmottak@mattilsynet.no. Vi ber om at høringsuttalelser merkes med saksnummer: 2009/169412.

Vedlagt nedenfor er utkast til forskrift, høringsnotat og -liste samt forordning (EF) 953/2009.

Kontaktperson i Mattilsynet
Charlotte Holkov, rådgiver i seksjon for forbrukerhensyn, hovedkontoret
Tlf: 23 21 68 64