Mattilsynet gammel

Høringer 2010 Høring - Nye regler om frivillig etablering av segmenter for fjørfe

Nyhet   •   jan 15, 2010 17:07 CET

Mattilsynet har sendt på høring et forskriftsutkast om frivillig etablering av segmenter for fjørfe med hensyn til aviær influensa. Et segment er en besetning med en spesielt god helsestatus for ulike sykdommer. Foreløpig kan det bare opprettes segmenter for aviær influensa.

Forskriftsutkastet gjennomfører forordning (EF) nr. 616/2009 i norsk rett. Forordningen er vedtatt i EU, men er ennå ikke en del av EØS-avtalen.

Hensikten med å danne segmenter er å kunne opprettholde handelen med fjørfe, også i en utbruddssituasjon med aviær influensa. Ordningen vil foreløpig kun være gunstig ved handel med tredjestater. For å kunne godkjennes som et segment av Mattilsynet stilles en rekke krav til smittebeskyttelse, overvåkning og rapportering.

Høringssvarene, merket med saksnummer 2009/167211 sendes til:
Mattilsynet Hovedkontoret
Felles postmottak
Postboks 383
2381 Brumunddal
eller som e-post til postmottak@mattilsynet.no

Høringsfristen er 14. april 2010.

Kontaktpersoner i Mattilsynet
Ida Olsen, rådgiver i seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret, tlf. 23 21 67 93
Petter Alexander Strømme, rådgiver i seksjon landdyrhelse og fôr, hovedkontoret, tlf 23 21 65 46

Last ned: