Olje- og energidepartementet

Høringsmøte i Bergen

Nyhet   •   feb 10, 2011 16:11 CET

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen ledet i dag høringsmøtet om de fire utvalgsrapportene, som tar for seg ulike sider av kraftfremføring mellom Sima og Samnanger.

Møtet fant sted på Hotel Norge i Bergen sentrum.   

- Jeg ser frem til å høre ulike synspunkter på utvalgsrapportene. Det er viktig for vår videre prosess å få innspill nå, sa olje- og energiminister Terje Riis-Johansen under åpningen av høringsmøtet.

Olje- og energiminister Terje Riis-Johansen åpner høringsmøtet i Bergen. Foto: Jon Evang/OED

Etter møtet takket Terje Riis-Johansen for mange gode og engasjerte innlegg gjennom dagen.

- Jeg kom for å lytte, og tar med meg alle innspillene videre, sa olje- og energiministeren.

Tentativ kjøreplan og tidsramme for dagen - med forbehold om endringer:

10:30 – Åpning ved Statsråd Terje Riis-Johansen
10:35 – 12:15  Innlegg av Hardangerrådet, berørte kommuner og Hordaland fylkeskommune
12:15 – 13:00 Lunsj
13:00 – 13:50 Kommuner/fylke forts.
13:50 – 14:25 Statnett/BKK Nett
14:25 – 14:55 Organisasjoner
15:00 – 15:30 Kaffepause
15:30 – 16:50 Organisasjoner forts.
16:50 – 17:10 Åpne innspill
17:10 – 17:20 Avslutning ved Statsråd Terje Riis-Johansen