Kulturdepartementet Norge

Høringsnotat om moms på kultur- og idrettsområdet

Nyhet   •   feb 17, 2010 15:44 CET

Kulturmomsutvalgets utredning har tidligere vært på høring, og skisse til endringer ble presentert i budsjettet for 2010.

I statsbudsjettet ble det uttalt at Regjeringen tar sikte på å fremme en proposisjon for Stortinget med forslag om ikrafttredelse 1. juli 2010. For å rekke dette er høringsfristen satt til fire uker.

Les høringsnotatet fra Finansdepartementet her