Helse- og omsorgsdepartementet

Høster erfaringer om samhandling i Skottland

Nyhet   •   jan 08, 2010 10:01 CET

Helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen og kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete besøker sammen Skottland tirsdag 12. januar for å få innsikt i skotske erfaringer med samhandling i helsetjenesten.

Bakgrunnen er regjeringens forslag til samhandlingsreform – Stortingsmelding nr.47 (2008-2009).

– Skottland og Norge er like på mange måter. Utfordringene våre helsetjenester står overfor ligner hverandre også. Det er derfor spesielt interessant å lære mer om hvordan det skotske helsesystemets regionaliserte struktur fungerer i forhold til å møte behovet for samordnede helsetjenester, sier helse- og omsorgsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen.

Under besøket vil statsrådene ha møter med folkehelseminister Shona Robison og direktør for NHS Scotland, Dr. Kevin Woods. I samtalene vil statsrådene ha fokus på spørsmål knyttet til styringsprinsipper og organisering, finansiering og ansvarsfordeling mellom sentrale og regionale myndighetsnivåer.

– Vi ønsker å se om det er elementer fra måten det skotske helsesystemet er bygd opp på som vi kan trekke erfaringer fra og eventuelt ta med når den norske samhandlingsreformen skal utformes, sier kommunal- og regionalminister Liv Signe Navarsete.

Strøm-Erichsen og Navarsete vil også besøke et lokalt helsesenter i Edinburgh, ledsaget av direktøren for NHS Lothian, som er det neste største av Skottlands 14 regionale helsestyrer.

På feltbesøket vil statsrådene få et inntrykk av hvordan primærhelsetjenesten opplever samarbeidet med spesialisthelsetjenesten innenfor rammen av et regionalt helsestyre.

Presse og media er velkommen til å følge besøket.

Pressekontakt:
Kommunikasjonssjef Ingrid Vigerust, Helse- og omsorgsdepartementet
901 24 697

Seniorrådgiver Kjersti Bjørgo, Kommunal- og regionaldepartementet
971 64 835