Helse- og omsorgsdepartementet

Høyere levealder og lavere sykelighet

Nyhet   •   des 08, 2009 13:39 CET

OECD-rapporten "Health at a Glance" som publiseres i dag viser at helsetilstanden i Norge generelt er god, med høyere forventet levealder og lavere sykelighet og dødelighet enn gjennomsnittet av OECD-landene.

Bare USA brukte mer ressurser enn Norge på helsetjenester per innbygger i 2007.

Norge skiller seg ut med den nest laveste andelen utgifter til legemidler og medisinsk-tekniske hjelpemidler. Det skyldes blant annet lavere priser på legemidler. Norge har høyest andel ressurser brukt på pleie og omsorg og det høyeste antall pleie- og omsorgspersonell per innbygger i OECD.

Mens norsk helsetjeneste har vist den største reduksjonen i sykehusdødeligheten på grunn av hjerneslag, er overlevelse etter fem år ved brystkreft, livmorhalskreft, tykktarmskreft og endetarmskreft i Norge omtrent på OECD-gjennomsnittet.  Det er fortsatt mange områder i norsk helsetjeneste der vi ikke har pålitelige resultatindikatorer.

Les mer om "Health at a Glance 2009" på Kunnskapssenterets nettsider.