Landbruks- og matdepartementet

Høynivåforum - verdikjeden for mat

Nyhet   •   nov 18, 2010 08:55 CET

Det første møtet i EUs Høynivåforum for mat-verdikjeden gikk som planlagt 16.11.2010 med en rekke EU-kommisærer og statsråder fra medlemsland til stede. Einar Steensnæs, som leder det norske matkjede-utvalget er observatør i EU-forumet.

Antonio Tajani, som er visepresident i Kommisjonen ledet møtet, ønsket Einar Steensnæs spesielt velkommen som norsk observatør og utfordret ham samtidig til å fortelle på hvilke områder Norge kunne bidra til arbeidet og hadde ”beste praksis” å vise til.

Steensnæs viste til det britiske arbeidet og innlegget fra Minister James Paice, som hadde snakket før ham og understreket at  følgende elementer må være rettesnor for arbeidet:

  1. Valuta for pengene til forbrukere og et tilstrekkelig utvalg av ulike varetyper
  2. Tilfredsstillende konkurranse mellom tilbydere
  3. Akseptabel anvendelse av kjøpermakt i hele verdikjeden

Steensnæs sa også at det er et paradoks at strukturelle forhold i matkjeden synes å være til hinder for disse målene som alle er enige om.


Einar Steensnæs, som leder det norske matkjede-utvalget er observatør i EUs Høynivåforum for mat-verdikjeden. Foto: LMD