Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Høynivåmøte om rom i Europarådet

Nyhet   •   okt 21, 2010 08:57 CEST

Situasjonen for rom-folket drøftes på et møte på høyt nivå i Strasbourg i dag. Møtet er i regi av Europarådet og bringer sammen beslutningstagere i medlemslandene og relevante internasjonale organisasjoner. Fra Norge deltar statssekretær Raimo Valle.

Møtet har kommet i stand etter initiativ av generalsekretæren i Europarådet, Torbjørn Jagland, og skal være starten på en prosess for å bli enige om prioriteringer og prinsipper for handling. Målet er å skape et sterkt politisk trykk for å finne løsninger for roms situasjon.

På møtet vil det bli vedtatt en erklæring som forplikter landene til å samarbeide om antidiskriminering og integrering av rom.

- Jeg er glad for at Europarådet tar opp roms situasjon. Dette er et arbeid som vil kreve en samlet innsats fra medlemslandene, og også en aktiv deltakelse fra romgruppen selv. Dagens møte bidrar til å styrke  innsatsen når det gjelder antidiskriminering, respekt for menneskerettighetene og sosial inkludering.

Statssekretær Raimo Valles innlegg på møtet