Utenriksdepartementet

Holocaust Task Force. Plenumsmøte i Trondheim Priv. til red.

Nyhet   •   des 02, 2009 14:03 CET

I perioden 30. november – 3. desember vil Holocaust Task Force (ITF) møtes i Trondheim. ITF er en sammenslutning av 27 land som samarbeider om å fremme undervisning, forskning og minnemarkering knyttet til Holocaust og jødeforfølgelsen under den andre verdenskrig. Norge har i år formannskapet i ITF.

Fra norsk side vil representanter for Utenriksdepartementet og Kunnskapsdepartementet delta sammen med representanter for Utdanningsdirektoratet, Holocaust-senteret i Oslo og Falstadsenteret i Levanger.

Det norske formannskapet ledes av ambassadør Tom Vraalsen.

Pressen har fri adgang til avlsutningsplenum, som åpnes av Trondheims ordfører Rita Ottervik. Annen deltagelse på forespørsel. Program for møtet følger vedlagt. Den 28. – 29. november vil Falstadsenteret arrangere en internasjonal konferanse i samarbeid med ITF som vil ta opp aktuelle utfordringer knyttet til pedagogisk bruk av minnesteder og museer. ITFs arbeidsgruppe knyttet til museer og minnemarkeringer ledes av konservator Jon Reitan ved Falstadsenteret.

Den formelle betegnelsen på ITF-samarbeidet er “Task Force for International Cooperation on Holocaust Education, Remembrance and Research” (ITF). ITFs faste sekretariat er i Berlin. ITF ble opprettet i 1998 og har i dag 27 medlemsland. ITF har også et nært samarbeid med FN-sekretariatet i New York og med Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

For spørsmål om program, deltagelse eller intervjuer kan seniorrådgiver Monica Furnes i Utenriksdepartementet kontaktes på mobil 994 111 76