Justis- og politidepartementet

Hovedredningssentralen i Stavanger får internasjonal pris

Nyhet   •   nov 22, 2011 10:04 CET

Den internasjonale maritime organisasjon (IMO) har tildelt Hovedredningssentralen i Sør-Norge en hedersutmerkelse for mange års bidrag i redningsaksjoner utenfor deres ordinære søk- og redningsområde.

Spesialsertifikatet (Certificate of Commendation) er en anerkjennelse for deres profesjonelle og dedikerte innsats gjennom mange år.  Prisvinnere skal være de som går foran som gode eksempler, samt er en motivasjon for andre redningssentraler over hele verden.

Hovedredningssentralene mottar årlig en rekke nødmeldinger fra hele verden gjennom globale satellittbaserte nødsystemer. I 2010 registrerte HRS Sør-Norge ca 500 hendelser utenfor sitt dedikerte søks- og redningsområde.

Under utdelingen var Hovedredningssentralen Sør-Norge representert ved politimester Hans Vik og Kim Traavik, Norges ambassadør i London. Utdelingen ble foretatt i forbindelse med IMOs generalforsamling som avholdes i disse dager i London.

Statsråd Grete Faremo setter også stor pris på bidrag Hovedredningssentralen yter utover eget område.

- Vi skal være stolte av å ha en redningstjeneste i Norge som også engasjerer seg langt utenfor sitt eget ansvarsområde, og det er hyggelig å se at deres innsats over tid blir lagt merke til og satt pris på internasjonalt, sier Faremo og får støtte av statssekretær Rikke Lind i Nærings- og handelsdepartementet:

- Jeg gratulerer Hovedredningssentralen i Sør-Norge med en vel fortjent hedersbevisning fra IMO. Det er gledelig at også IMO har merket seg den ekstraordinære og dedikerte innsats som til enhver tid legges ned i å redde liv til sjøs, sier Lind.