Justis- og politidepartementet

Huitfeldt og Storberget hos friomsorgen på Lillestrøm

Nyhet   •   sep 09, 2010 09:18 CEST

Justisminister Knut Storberget og kulturminister Anniken Huitfeldt besøkte i dag friomsorgen på Lillestrøm. Bakgrunnen for besøket var å se nærmere på et prosjekt hvor personer idømt samfunnsstraff har restaurert og ryddet langs turveien ved Sagelva.

– Jobben som er gjort her viser at større prosjekter utmerket godt kan gjøres av grupper av samfunnsstraffdømte. På den måten får vi kombinert effektiv straffegjennomføring med maksimum nytte for lokalsamfunnet, sier Knut Storberget.

Lavt tilbakefall. Samfunnsstraff gjør at folk kan fortsette i jobb og fullføre utdanning og er viktig for tilbakeføring til samfunnet. Rapporten ”Retur”, publisert våren 2010, viser at Norge har en lav andel tilbakefall blant de som soner samfunnsstraff. Av alle som påbegynte sin dom i 2005, var det 21 prosent som hadde pådratt seg en ny fengselsstraff- eller samfunnsstraffdom innen to år.

– Å bidra til lokalsamfunnet gir ofte domfelte en følelse av å bli satt pris på. Og det er svært gunstig for å forebygge tilbakefall. Samtidig får lokalsamfunnet se med egne øyne at domfelte ikke alltid er farlige personer – men at det ofte handler like mye om mennesker som en gang har gjort noe galt og som nå gjør opp for seg på denne måten. Og det er bra, sier Storberget.

Utvide bruken av samfunnsstraff. Regjeringen ønsker å utvide bruken av samfunnsstraff, særlig for unge lovbrytere. Det skal arbeides videre med å utvikle samfunnsstraffdelen med annet innhold enn samfunnsnyttig tjeneste. Et rådgivningspanel skal se på søknader om akkreditering av programmer som blir brukt i samfunnsstraffen. Det legges opp til utvidelse av samarbeid med konfliktrådene. Samtidig rettes det oppmerksomhet på muligheter for å benytte samfunnsnyttig tjeneste mer som et kriminalitetsforebyggende tiltak ved å få til en god matching mellom den domfelte og arbeidsplassen, og ved å veilede arbeidsplassene i å håndtere aktuelle saker.

Tilbakeføringsgarantien. Regjeringens tilbakeføringsgaranti innebærer ikke nye rettigheter for domfelte, men dreier seg om målrettet bistand til innsatte og straffedømte med å få tilgang til de rettighetene de har som norske borgere. Det gjelder blant annet tilfredsstillende tilbud om bolig, jobb og/eller utdanning, sosiale tjenester og helsetjenester.