Landbruks- og matdepartementet

Hund og samfunn

Nyhet   •   okt 26, 2010 09:23 CEST

- Hundens rolle og betydning i samfunnet fortjener mer politisk oppmerksomhet, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk da han i dag åpnet konferansen Hund & samfunn som blir arrangert av Norsk Kennel Klub.

Positive effekter for mennesker
- Hundehold og kontakt med hund har en rekke positive effekter for mennesker, både når det gjelder fysisk og psykisk helse, poengerte Brekk, og viste blant annet til at hund i institusjoner blant annet for eldre har gitt økt livskvalitet, og at bruk av hund i fengsler har gitt bedre mulighet for rehabilitering etter fengselsopphold.

Dyr har egenverdi
Brekk var opptatt av velferd for sports- og familiedyr. - Jeg er glad for den nye dyrevelferdsloven som vi fikk på plass, og som trådte i kraft 1. januar i år. Loven er en moderne lov som nedfeller viktige prinsipper for vår oppfatning av dyr og krav til vår behandling av dyr. Viktig er det at loven fastslår at dyr har egenverdi, uavhengig av om de er til nytte for mennesker eller ikke.

Etiske regler for avl og oppdrett
Brekk ga honnør til det arbeidet Norsk Kennel Klub spiller for å fremme ansvarlig hundeavl og hundehold i Norge. - Jeg er kjent med at klubben har utarbeidet etiske grunnregler for avl og oppdrett og for hold av hund.  Det er bra! Sa Brekk. - Samtidig er det ingen tvil om at det er både etiske og dyrevelferdsmessige utfordringer ved dagens hundeavl. Det avles i dag på hunderaser med eksteriørtrekk som fører til eller disponerer for sjukdom og skade i en slik grad at det ikke kan anses å være etisk forsvarlig. Arbeidet dere har startet opp med å sette fokus på uheldige effekter som kan følge av enkelte krav i rasestandardene, er av avgjørende betydning for framtidig legitimitet for hundehold, sa landbruks- og matminister Lars Peder Brekk.