Nærings- og handelsdepartementet

Hva betyr CE-merking?

Nyhet   •   okt 07, 2010 16:11 CEST

EFTA og EU-kommisjonen lanserer en informasjonskampanje om CE-merking.

CE-merking av varer åpner dørene til EØS-markedet. Merket viser at varen er vurdert og oppfyller felles EØS-krav. Formålet med kampanjen er å øke bevisstheten om ordningen.

– Det er positivt at EFTA og EU setter lys på CE-merkingsordningen. Mange har sett CE-merket men kjenner ikke til hva ordningen faktisk innebærer, sier nærings- og handelsminister Trond Giske. – Det er viktig at norsk næringsliv gjør seg kjent med hvilke krav og muligheter ordningen gir dem i det indre marked.

Kampanjen skal pågå ut 2011 og er først og fremst rettet mot næringsdrivende. Det vil også bli produsert informasjon rettet mot forbrukerne.

Les mer på EFTAs hjemmesider.