Forsvarsdepartementet Norge

Hva kan vi lære av Oslo-prosessen?

Nyhet   •   jan 12, 2010 16:41 CET

Statssekretær Espen Barth Eide fra FD deltok sammen med blant andre statssekretær Gry Larsen fra UD og Grethe Østern fra Norsk Folkehjelp da boka Unacceptable Harm – A History of How the Treaty to Ban Cluster Munitions Was Won ble lansert på Litteraturhuset i Oslo, tirsdag 12. januar.


Saleumxay Kommasith, ekspedisjonssjef i Laos UD, statssekretær Espen Barth Eide, FD og Theresa Hitchens, FN. Foto: Forsvarsdepartementet

Øvrige deltakere i panelet var Saleumxay Kommasith, ekspedisjonssjef i Laos UD, Sara Sekkenes fra FNs utviklingsprogram, Pierre Krähenbühl fra den internasjonale Røde Kors-komiteen, Thomas Nash fra Cluster Munition Coalition (CMC) og Grete Østern fra Norsk Folkehjelp. Ordstyrer var Theresa Hitchens fra FNs institutt for forskning på nedrustning.

Historisk konvensjon
Boken er skrevet av seniorforsker John Borrie, og den dokumenterer Oslo-prosessen frem mot Konvensjonen om klaseammunisjon ble åpnet for undertegning i Oslo 3. desember 2008. Konvensjonen forbyr bruk av alle klasevåpen.

Fokus for diskusjonen på Litteraturhuset var hvorfor Oslo-prosessen ble så vellykket, og hvilke lærdommer den kan bidra med i fremtidig multilateralt arbeid innenfor humanitær nedrustning.

Konvensjonen er historisk, og det manglet ikke på skeptikere da arbeidet med avtalen ble påbegynt. Denne skepsisen ble imidlertid gjort grundig til skamme da avtalen ble undertegnet. - Vår aller viktigste motivasjon var de humanitære skadene som ble påført uskyldige sivile ofre i alle de konflikter der klaseammunisjon har blitt brukt, presiserer Barth Eide.

Partnerskap
Statssekretær Gry Larsen understreket i sitt åpningsinnlegg at den viktigste årsaken til at Oslo-prosessen ble så vellykket, var det sterke partnerskapet mellom stater, FN og de humanitære organisasjonene, ikke minst Røde Kors. – Dette partnerskapet var helt sentralt for både prosessen og resultatet av denne, presiserte hun.

Forfatter John Borrie la stor vekt på verdien av å involvere de riktige menneskene, sikre tilstrekkelige ressurser og ha nok politisk støtte. Og også han la vekt på viktigheten av brede partnerskap og legitimitet gjennom inkludering av ulike organisasjoner. –Oslo-prosessen har vist at suksess er mulig, selv på slike vanskelige områder. Det norske folk bør være stolte av den norske innsatsen i denne prosessen, påpekte han.

Statssekretær Espen Barth Eide presiserte at denne avtalen ikke bare er det viktigste, men også faktiske det eneste gjennombruddet på nedrustningssiden i det første tiåret av det 21. århundret. Han presiserte også at man fra militær side i større og større grad etterlyser mer presise våpentyper.

- Vi har nå tatt de første og viktigste skrittene, men vi må ikke glemme at vi også må implementere avtalen. Det er viktig å ikke miste momentum. Konvensjonen om Klaseammunisjon viser hva myndigheter og sivile organisasjoner kan få til når vi arbeider sammen for å oppnå et felles mål. Nettopp derfor er det så viktig at vi trekker lærdommer av dette og bruker dem også i fremtidig humanitært nedrustningsarbeid, avsluttet statssekretæren.