Høgskolen i Harstad

- Hva skal NS-barna unnskylde?

Nyhet   •   feb 04, 2013 18:53 CET

- Heller enn å unnskylde fedrenes synder, burde NS-barna få en offentlig unnskyldning.

Førsteamanuensis Baard Herman Borge ved Høgskolen i Harstad har liten forståelse for utspillet
forfatter og historiker Bjørn Westlie kom med sist uke.

Westlie hadde en far som var NS-medlem. Før helgen kom han med en henstilling til norske NS-barn, der de ble oppfordret til å be om unnskyldning og ta et offentlig oppgjør med det deres fedre hadde vært med på.

Borge har skrevet en doktorgradsavhandling om de norske NS-barna, og reagerer på at barna nærmest skal stilles til ansvar for det fedrene har deltatt i. Han har intervjuet nærmere 500 NS-barn og mange av dem hadde en oppvekst preget av mobbing.

- Disse barna burde heller få en offentlig unnskyldning, enn å oppfordres til å unnskylde noe selv, sier Borge. - De såkalte tyskerbarna har fått en slik offentlig unnskyldning, og NS-barnas skjebne har mange fellestrekk med dem.

- De opplevde mye av den samme stigmatisering i etterkrigsårene. Mine funn avdekket en overhyppighet av psykiske lidelser hos denne gruppen. Ikke minst det gjør det så urimelig å skulle kreve en slags selvpisking av dem i full offentlighet, sier Borge.

Han minner om at slikt forlanger vi ikke av noen andre heller – f.eks. barn av AKP-ml’ere som måtte ha støttet Pol Pots folkemord i Kampuchea på 70-tallet. Barn kan ikke stå ansvarlige for sine foreldres synder.

Når det gjelder politiske holdninger hos NS-barn idag, gjenspeiler de bildet i befolkningen for øvrig, opplyser Borge.