Finansdepartementet Norge

Hvem gambler med litteraturen?

Nyhet   •   sep 14, 2010 09:13 CEST

I Aftenposten mandag 6. september kritiseres Finansdepartementet for å gamble med litteraturen. Å hevde at merverdiavgift stopper norske e-bøker er for enkelt.

Det er et høyt prioritert arbeid i Finansdepartementet å sørge for like avgiftmessige vilkår for norske og utenlandske e-bøker. Derfor vil vi i statsbudsjettet presentere en ordning for innkreving av merverdiavgift på e-bøker og andre elektroniske tjenester som leveres fra utlandet.

Med tanke på de fordeler ny teknologi innebærer for produksjon og distribusjon, vil jeg bli overrasket om det ikke lar seg gjøre å tilby e-bøker til lavere priser enn trykte bøker, selv med moms. Heller ikke forlegger Arve Juritzen ser på merverdiavgiften som en bremsekloss. I et intervju med Klassekampen 3. august sier han at det er viktigere å kutte kostnader knyttet til bokhandlerleddet enn merverdiavgiften.

Det bes om forutsigbare rammebetingelser. Jeg synes 25 pst. merverdiavgift på alle varer og alle tjenester gir fullstendig forutsigbarhet. Dette er merverdiavgiftslovens utgangspunkt og gjør at produkter, nye eller gamle, fysiske eller digitale, blir behandlet likt og vi slipper slike vanskelige grensedragninger og tilpasninger som man nå står overfor. Våre 40 år gamle fritak stammer fra en tid da det var enkelt å fastslå rekkevidden. Selv om det å definere en bok eller en avis har bydd på problemer, er nok mange enige i at det vil være betydelige vanskeligere å skille en e-bok eller en e-avis fra annet digitalt innhold. Et fritak må nødvendigvis avgrenses etter innhold. Jeg spør da hvor hensiktsmessig det er at skattejurister skal sitte og vurdere om kriteriene er oppfylt.

Etter min oppfatning er det høyt spill å gamble med norske e-bokkjøpere i påvente av et momsfritak. Med tid håper jeg vi vil ha e-bøker og en rekke andre digitale produkter som kombinerer lyd, tekst, film og bilde på markedet, men jeg vil verken ha avgiftsmessig forskjellsbehandling av enkelte produkter eller ansvaret for å skille mellom disse.

Mediestøtteutvalget vurderer nå innretningen på de ulike offentlige støtteordningene på medieområdet, inkludert e-aviser. Siden problemstillingene har likhetstrekk, kan det være naturlig at Regjeringen tar en gjennomgang av støtteregimet for bøker når den skal gjennomgå utvalgets innstilling.