Gassnova SF

Hvor sikkert er det å lagre CO2-en?

Nyhet   •   mar 13, 2012 20:40 CET

Geologiske data om formasjoner i undergrunnen som kan lagre CO2, er mangelvare. Beregningene om hvor stor mengde CO2 som kan lagres og om den vil holde seg i formasjonen blir dermed usikre. Men det er mulig å få kontroll på noe av usikkerheten.

I CLIMIT- prosjektet IGeMS (Impact of Realistic Geologic Models on Simulation of CO2 Storage ) har forskere i Bergen og Oslo avdekket hvordan kvaliteten på de geologiske dataene påvirker beregningene av migrasjon i reservoarene. De tok utgangspunkt i en geologiske setting og konstruerte og analyserte 100 realiseringer av over 15 ulike geologiske scenarier. Variasjonen mellom realiseringene og scenarioene ble samholdt mot varisjon som følge av numeriske oppløsning og kompleksitet.

- Alle geologiske formasjoner er forskjellige og alle prosjekter er forskjellige så du kan ikke få et svar med to streker under fra vår studie. Målet for prosjektet var ikke å komme med endelig svar for usikkerheten for lagring i geologisk formasjoner, men å komme frem til en arbeidsprosess som kan brukes til å beregne usikkerheten i konkrete reservoarer, sier prosjektleder, professor Jan Martin Nordbotten ved Universitetet i Bergen. Prosjektet har resulterer i et veikart som industrien og myndighetene kan bruke.

Les mer på climit.no