Motei

Hvordan en fysisk butikk utnytter kraften av internett til sin fordel

Nyhet   •   des 19, 2015 04:43 CET

Smart telefonen har endret måten vi handler på. I dag bruker forbrukerne Internett som en shoppingassistent både før og under et besøk i en fysisk butikk. Selv om den rene e-handel vokser, så utgjør den bare 9 prosent av den totale detaljomsetningen. Den store endringen i dag er at halvparten av alle kjøp i fysiske butikker er et resultat av en aktivitet på Internett, såkalt web påvirket fysisk handel. Vilkårene for å drive fysisk butikk har dermed endret seg radikalt, og utfordringen er i dag å møte forbrukernes nye måter å handle på.

Nesten alle har i dag en smarttelefon og de fleste bruker sine mobiltelefoner ca 150 ganger om dagen, tilsvarende en gang hver sjette minutt. Den smarte telefonen har blitt vår primære enhet til å surfe på internett og dette har endret hele vår måte å handle på. Forbrukerne bruker internett for å få kunnskap, inspirasjon, sammenligne produkter og for å finne en fysisk butikk i sin nærhet.

I dag stirrer seg fysiske butikker blinde mot rene e-handel aktører, hvor store globale og nasjonale e-handels aktører som Amazon holder prisene ned. De fysiske butikker prøver å konkurrere mot lavpris aktører på lavpris aktørernes forhold, dvs. med lave priser. Det betyr at prisene i fysisk handel presses og lønnsomheten blir fraværende. Detaljhandelen har opplevt at lønnsomheten ble redusert fra 13 prosent i 2007 til bare 3 prosent i 2014. Detaljhandelen har vært fast i et fokus på lave priser som er helt unødvendig.


Lojalitet til butikker

I stedet for å konkurrere med fokus på lave priser bør fysiske butikker utnytte forbrukeres nye måter å handle på til sin fordel. De fysiske butikkene bør fokusere på å møte den store web påvirkete fysiske handelen. Forbrukere gjør sin "hjemmelekse" på Internett, men gjør gjerne kjøpet i en fysisk butikk og gjerne også i nabolaget deres. Selv om prisen er en faktor i kjøpsprosessen, så er det langt fra avgjørende. Den store web påvirkete fysiske handelen viser tydelig at forbrukerne har en lojalitet til butikkene i nabolaget deres. Forbrukerne setter pris på sikkerheten i fysisk butikk, det personlige møtet, god service, kompetansen og gode råd.

Nøkkelen til suksess ligger i at den fysiske butikken baserer sin fysiske nærhet til kunden og samtidig utnytter kraften av internett til sin fordel. Fordi forbrukerne i dag ser den digitale og fysiske butikken som den samme butikken, og starter til glede sitt framtide kjøp på nettet for å deretter fullføre det i den fysiske butikken, eller vice versa, så er det ekstremt viktig for butikkene å kombinere den fysiske og digitale butikkens helhet. Gjennom å bruke internett til å øke trafikken til den fysiske butikken, gi bedre service, styrke kundenes lojalitet og konvertere anonyme butikkbesøk til personlige relasjoner, kan butikkene møte forbrukernes nye måter å handle på. Resultatet blir at butikken kan heve sine priser og samtidig opprettholde konkurranseevnen og dermed øke lønnsomheten.


Nye krav

Digitalisering setter nye krav til butikkenes systemstøtte. Hverken PC-baserte kassaapparater eller rene e-handelsløsninger er bygget for å møte den web påvirkede fysiske handeenl. Å lykkes som fysisk butikk krever en ny type standarder som er opitimerade å kombinere den fysiske og digitale butikken, kalt omnikanalsystem.