Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Hvordan kan vi gjøre Norge til et bedre land å bo i?

Nyhet   •   nov 18, 2010 13:45 CET

Hvordan kan offentlig sektor bli mer effektiv, mer brukervennlig og få bedre kvalitet på tjenestene? Og hvordan kan vi legge til rette for en smart og effektiv bruk og utvikling av IKT i samfunnet?

Dette er store spørsmål som det er vanskelig å finne svar på for departementsansatte alene. Derfor lanserer Fornyingsdepartementet en Fornyings- og IKT-blogg hvor fagmedarbeiderne vil diskutere temaer som dette med smarte hoder utenfor departementets fire vegger.

Vi ønsker gode innspill og diskusjoner med bloggleserne om departementets – og regjeringens – IKT- og fornyingsarbeid. Vi tror at de smarte innspillene og kommentarene vil gjøre oss i stand til å gjøre bedre faglige vurderinger, slik at vi kan gi fornyingsministeren og resten av regjeringen bedre råd.

På bloggen vil vi for eksempel diskutere: Hvilke offentlige tjenester ønsker du at skal tilbys som selvbetjeningsløsning på nett? Hvordan kan staten bruke mindre penger, men samtidig øke kvaliteten på sine tjenester? Skriver forvaltningen forståelig og klart? Hvordan kan vi få bedre digital kompetanse og deltakelse i samfunnet?

Så velkommen til bloggen, og kjør debatt!