Geodata AS

Hvordan lage 3D-webkart med planforslag?

Nyhet   •   sep 23, 2014 13:16 CEST

Tidligere har vi sett hvordan Tromsø kommune benytter 3D-webkart for å dele og skape engasjement rundt planforslag som er ute til offentlig ettersyn.

I denne artikkelen skal vi se hvordan du enkelt kan gå fra en vanlig 2D-visning

til en elegant 3D-presentasjon av planforslaget på web ved bruk av standard FKB-data og standardfunksjonalitet i ArcGIS-plattformen.

Lag en 3D-modell av interesseområdet med eksisterendebebyggelse

Grunnlaget for en god 3D-modell kan både være eksisterende FKB-data og/eller laserdata (LAS-filer). I dette eksemplet skal vi kun benytte FKB-data da FKB både inneholder detaljert informasjon for å bygge selve terrenget, og ikke minst «garnityren» som legges på toppen for å skape en realistisk 3D-modell. Dette kan være beskrivelse av eksisterende bygninger, gjerder, vei, mur, hekk, innmålte trær, stolper og flaggstenger mm.

Den sentrale funksjonen for å skape en 3D-modell av terrenget basert på vektordata (FKB) er Create TIN. Dette er en standardfunksjon som kommer med ArcGIS Desktop-utvidelsen 3D Analyst og bygger 3D-modell av både 3D-objekter og 2D-objekter som har høydeinformasjon som egenskap. Resultatet er en trekantmodell (TIN).

Fra FKB kan vi hente ut bygningslinje, mønelinje, taksprang og veranda. Dette er vektorinformasjon som allerede er i 3D, men beskriver bare skjelettet av bygningen.

For å lage «solide» bygninger av skjelettet benytter vi NT 3D Bygger. NT 3D Bygger-funksjonen kjøres i ArcScene og trenger kun bygningsbeskrivelsen (bygningslinje, mønelinje, taksprang og veranda) fra FKB og en terrengmodell for å lage «solide» bygninger.

NT 3D Bygger

Tilslutt legger vi på et georeferert ortofoto over området og andre 3D-objekter fra FKB. Det kan være gjerder, vei, mur, hekk, innmålte trær, stolper, kraftledninger og flaggstenger mm. Ett godt tips er å benytte AR5-flatene for å generere tilfeldige punkter som senere kan symboliserer med trær av riktig type og varierende høyde. Funksjon Create Random Points genererer effektivt tilfeldige punkter innenfor et polygon.

Legg på planforslag og aktuelle byggehøyder

Det neste steget er å legge inn planforslaget som et bilde drapert på 3D-modellen. På lik linje som ortofotoet over må bildet av planforslaget også være georeferert. Dersom ikke planforslaget allerede er georeferert kan du benytte standardfunksjonaliteten i ArcGIS Desktop for å plassere planen korrekt i terrenget, se beskrivelse her.

Grunnrisset av de foreslåtte bygningene fra planforslaget skjermdigitaliserer du inn i en ny polygon-featureklasse. Inntil ArcGIS Pro blir tilgjengelig i høst, som elegant kombinerer 2D og 3D-visning og redigering i samme program, er det mest effektivt å benytte ArcMap til dette arbeidet.

Husk å legge til en kolonne for makshøyde på de nye byggene. De aktuelle byggehøyder finner du typisk i bestemmelsene til planforslaget.

Kartlaget med de planlagte bygningene legges også inn i 3D-modellen i ArcScene og strekkes opp til sine respektive makshøyder automatisk, basert på egenskapen for makshøyde.

I 3D-webscenen, som vil være det endelige produktet, er det standardfunksjonalitet å kunne «fly» brukeren gjennom 3D-modellen. Grunnlaget for denne flyturen er et sett predefinerte perspektiver, eller geografiske bokmerker, som brukeren «flys» imellom. Legg derfor inn et sett Bokmarks i den rekkefølgen og med de perspektivene du ønsker og lagre ArcScene-dokumentet.

Distribuer 3D-modellen som ett 3D-webkart via ArcGIS Online

3D-modellen er nå klar med terreng, planforslag, bygninger, veier, gjerder, vann, hekker, trær og flaggstenger mm.

Det eneste som gjenstår er å skape en 3D webscene-fil som kan deles med den du måtte ønske via web. Funksjonen som lager 3D webscene-filer heter Export To 3D Web Scene.

Avslutningsvis er det bare å logge på din ArcGIS Online-konto og laste opp webscene-filen. Som med alt annet innhold på ArcGIS Online kan du velge å beholde 3D-modellen for deg selv, dele den internt, med valgte grupper eller legge den åpent tilgjengelig for publikum.

3D-modellen er nå tilgjengelig på web og kan åpnes i en vanlig nettleser uten å måtte installere tilleggsprogramvare (plugin). Det eneste som kreves er at nettleseren er av nyere dato og dermed har støtte for WebGL-standarden. I praksis betyr det Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer (11) eller Opera Next.

Når 3D-modellen åpnes i nettleseren kan brukeren «fly» via de predefinerte perspektivene, og når som helst manøvrere seg fritt i modellen. I tillegg kan brukeren slå av og på kartlag i listen til høyre og vise sol/skygge-forhold på ett hvilket som helst tidspunkt på døgnet og gjennom året.

Det er også støtte for tilbakemeldinger direkte i modellen og ikke minst anledning til å inkludere innholdet i andre websider som en dynamisk 3D-modell.

Alt dette kan du altså gjøre selv – med standard programvare - på standard FKB-data.
Har du lyst til å se eksempler på 3D-modeller fra andre steder i Norge – klikk her.

Kurs

Ønsker du å lære mer om hvordan du bygger 3D-modeller og utnytter NT 3D Bygger, se kurset «Kom i gang med NT 3DBygger og CityEngine»