e-BusinessForum

Hvordan ser en EHF kompatibel faktura ut?

Nyhet  •  12-07-2012 14:12 CEST

Hvordan ser en EHF-kompatibel faktura ut?

I nesten to uker, har myndighetene haft plikt til å kreve EHF faktura fra et flertall av sine leverandører. Fortsatt finnes mye forvirring rundt hvordan en kompatibel regning ser ut.

Mange tror at det er en pdf i epost.

Noen tror det er nok med å gi ut en link til et fakturahotell.

Mange vet ikke at Norge har et nytt format.

Mange vet ikke hvordan PEPPOL infrastruktur fungerer og tror fortsatt at det kreves samtrafikk avtaler mellom utsteder og mottaker.

Også selve EHF formatet. Her kunne mange gjerne ta seg et kurs.

Vedlagt en EHF faktura kompatibel demo faktura fra Exacta (http://e-businessforum.eu/category/publikasjoner/)

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.