GreenMobile AS

Hvorfor Gjenvinne din mobil?

Nyhet   •   feb 20, 2011 11:10 CET

Det er mange og forskjellige oppfatninger rundt hva en miljøvennelig mobiltelefon kan være. I GreenMobile spiller vi med åpne kort om hvordan vi opererer og hvor vi vil. Her følger et innblikk i hva som skjer med mobiltelefonene vi behandler.

Gjenbruk
Gjenbruk er vårt sterkeste kort og det beste for miljøet. Vi videreselger mobiler til markeder hvor det er behov fordi det er for dyrt å kjøpe nye. Lenger levetid betyr indirekte mindre produksjon av nye mobiler. Nye mobiler i denne prisklasse og til denne typen markeder er ofte dårlige laget og går i stykker fortere. Resultatet er en negativ sirkel med økt produksjon og svært lite eller ingen resirkulering. 

Resirkulering
Hvis det ikke er mulig å gjenbruke mobilen på grunn av skader eller at telefonen er så gammel at det vil oppstå kompatibilitetsproblemer med nett og operatørtjenester, vil vi se på resirkulering av komponentene. Vi plukker mobilen fra hverandre. Plast og metaller i innpakning blir gjenvunnet. Av kretskort og innmat i telefonen blir gull, kobber og andre metaller brutt ned, klar til å få et nytt liv i en ny telefon. I de fleste nyere mobiltelefoner kan hele 99% av materialene resirkuleres. Dette er noe lavere på eldre og billigere telefoner. 

Destruering
Dette er absolutte siste utvei for en telefon, og det mest miljøfarlige man gjør. Når man destruerer farlig avfall kan det gi store miljøskader og GreenMobile garanterer at ingen av telefonene i våre hender går til destruering. Vi mener destruering har null miljøgevinst, snarere tvert i mot, og vi er av den oppfatning at de som gjør dette er skyldige i alvorlig miljøkriminalietet. 

Sertifisering
Det finnes desverre ingen gjenvinningsanlegg for mobiltelefoner i Norge i dag, mye på grunn av at lønnsnivået er for høyt til denne typen arbeid. Vi sender mobilene til sertifiserte aktører som enten videreselger eller resirkulerer mobilene. Som krav må alle de vi samarbeider med ha ISO9001 og ISO14001 sertifisering.

Gjenvinning av mobilhåndsett kutter ned på avfall og forhinderer at miljøskadelige gjenstander, som batterier, blir kastet på søppelfyllingen.

Gjenvinningen gjør også at komponenter du finner i telefonen kan brukes om igjen istedet for at det skal produseres på nytt, hvilket har negative effekter på planetens ressurser om miljø.
Tilslutt, det gjør at fullt funksjonelle telefoner kan brukes i andre land over hele verden.

Dette er ikke et avfallsamfunn, det er fortsatt liv i gamle telefoner.

Horfor burde du gjenvinne en gammel mobiltelefon?

-Selg mobilen din for å samle sammen litt penger, kanskje til en ny telefon?
-Gjenvinn gamle telefoner for å spare miljøet for farlig søppel og unøding produksjon av nye deler.
-Fordi gjenvinning av telefoner kommer til fordel i utviklingsland hvor telefonene blir tatt i bruk.

Uansett dine begrunnelser for å gjenvinne, husk at GreenMobile er her for å hjelpe.