Utenriksdepartementet

IAEAs forum om kjernevåpenfrie soner i Midtøsten

Nyhet   •   nov 21, 2011 11:20 CET

Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) vil 21. – 22. november arrangere et Midtøstenforum om kjernevåpenfrie soner. Norges ambassadør i Wien, Jan Petersen, vil være forumets formann. Forumet finner sted ved IAEAs hovedsete i Wien. Alle IAEAs medlemsland er invitert.

Formålet med IAEAs Midtøstenforum om kjernevåpenfrie soner er å lære av erfaringer som er gjort i de fem eksisterende kjernevåpenfrie sonene i verden og vurdere hvordan en tilsvarende kjernevåpenfri sone i Midtøsten kan bli etablert.

- Forumet kan være en meget nyttig møteplass for landene i regionen. Det internasjonale atomenergibyrået har i en årrekke arbeidet for få på plass et slikt forum, og jeg er glad for at Norge kan bidra, sier utenriksminister Jonas Gahr Støre.

 -Å skape en kjernevåpenfri sone i Midtøsten vil være en lang og komplisert prosess. Håpet er at dette forumet kan være et første steg.  Utveksling av vurderinger og erfaringer vil i seg selv kunne bidra til å bygge forutsigbarhet, stabilitet og gjensidig tillit mellom landene i regionen, sier utenriksminister Støre.