Gassnova SF

IEA: Verden trenger minst 30 fullskala CCS-prosjekter innen 2020

Nyhet   •   jul 05, 2013 09:12 CEST

Foto: CO2 Teknologisenter Mongstad (TCM)

Det haster mer enn noen gang å få på plass CCS, og de neste syv årene vil bli kritiske for å få det til, ifølge IEAs nye veikart for CCS. Innen 2020 må minst 30 fullskala CCS-anlegg på tvers av en rekke sektorer og med ulike teknologier komme i drift.

- IEAs rapport understreker nok en gang hvor viktig CCS er, hvis klimamålene skal nås. Målet er at Norges brede satsing på CCS skal komme verden til gode, sier administrerende direktør Tore Amundsen i Gassnova.

Den største utfordringen for CCS i dag er å integrere de teknologiske komponentene til fullskala CCS-prosjekter, ifølge IEA.

I Norge er et fullskala CCS-anlegg for kraftvarmeverket på Mongstad under planlegging. I tillegg ser Norge på muligheter for fullskala CO2-håndtering utover prosjektet på Mongstad. IEA understreker hvor viktig det er å ha bredde i satsingen på verdensbasis, og peker på at det er behov for å samordne innsatsen internasjonalt.

“Myndighetene og industrien må sikre at insentivene og rammeverkene kommer på plass slik at minst 30 CCS-prosjekter kommer i drift innen 2020 innenfor en bredde av industrier og sektorer”, skriver IEA.

CCS på industriutslipp

IEA-rapporten peker videre på at CCS ikke bare er for kraftproduksjon. 45 prosent av fanget CO2 i IEAs 2-gradersscenario må komme fra industriutslipp i perioden 2015-2050.

- Også her er Norge et foregangsland. Forskningsprogrammet CLIMIT, ved Gassnova, har støttet etablering av et pilotanlegg ved HeidelbergCement sitt anlegg ved Norcem i Brevik med 70 MNOK. Dette blir den første sementfabrikken i Europa hvor det testes ut CO2-fangst, sier Amundsen.

Resultatene fra prosjektet vil blant annet gå videre til Europas sementindustri via European Cement&Research Academy (ECRA).

CCS viktigst utenfor OECD

Innen 2050 må 70 prosent av fanget CO2 komme fra ikke OECD-land, ifølge IEA. Kina blir et viktig land med hensyn på CCS: en tredjedel av CO2en skal fanges her.

Målsettingen med Teknologisenteret på Mongstad (TCM) er å klargjøre fangstteknologier for bruk i fullskala anlegg verden over. TCM er verdens største og mest avanserte testsenter for CO2-fangstteknologier. Her kan fangstleverandører teste ut teknologiene sine i en skala som er i
nærheten av reell størrelse. To ulike eksosgasskilder kan kobles til fangstanlegget, slik at resultatene som oppnås, vil kunne være relevante både for fangst fra gass- og kullkraftverk. Flere internasjonale
teknologileverandører har vist interesse for å teste i aminanlegget etter at Aker Clean Carbon er ferdig med sin testperiode.

Også teknologikvalifiseringsprogrammet, i regi av fullskalaprosjektet på Mongstad, har bidratt til å modne leverandørers teknologier. Verdensledende selskaper som Mitsubishi Heavy Industries, LTD., ALSTOM Carbon Capture GmbH, Siemens AG, Aker Clean Carbon og Huaneng-CERI Powerspan Joint Venture har deltatt i programmet. Testresultatene evalueres nå av fullskalaprosjektet.

“Dette tiåret er kritisk for å bevege bruk av CCS videre fra demonstasjonsfasen hvis vi skal holde oss innenfor 2-gradersscenarioet”, skriver IEA og lanserer et veikart med sju hovedtiltak de neste sju årene. Finansielle støtteordninger, utvikle regelverk, fortsatt teknologiutvikling og
kunnskapsspredning er nøkkelord.