Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

IMER-programmets avslutningskonferanse

Nyhet   •   sep 17, 2010 15:57 CEST

Statssekretær Henriette Westrin åpnet Forskningsrådets avslutningskonferanse for IMER-programmet (Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner) i Oslo i dag.

I sitt innlegg understreket hun viktigheten av faktabasert kunnskap for å gjøre det viktigste i inkluderingsarbeidet, nemlig å sikre at alle innbyggere i Norge deltar og bidrar i samfunnet på like vilkår.

Henriette Westrins tale kan leses her.

 

Program for internasjonal migrasjon og etniske relasjoner (IMER)

Det overordnede målet er å bidra til bedre underbygd kunnskap og bedre forståelse av hvilken betydning internasjonal migrasjon og etnisk mangfold har i det norske samfunnet. For å oppnå dette er langsiktig og flerfaglig forskning av høy kvalitet, perspektivmangfold, internasjonal orientering, relevans og formidling, sentralt. Forskerne i programmet har blant annet undersøkt arbeidsliv og arbeidsmigrasjon, ulike rettslige aspekter, likestilling og rettigheter, diskriminering og politikk og transnasjonale relasjoner.

Programmet startet opp sent i 2005 og avsluttes i 2010.

Mer informasjon: www.forskningsradet.no/IMER