Miljøverndepartementet

Imponerende frivillig innsats har gitt tre millioner artsfunn i ”Artsobservasjoner”

Nyhet   •   jan 11, 2010 16:16 CET

Suksessen med det nettbaserte systemet Artsobservasjoner fortsetter. Like etter nyttår ble observasjon nummer tre millioner lagt inn i det nasjonale rapporteringssystemet. Artsobservasjoner har allerede blitt Norges største enkeltdatabasen om artsmangfold.

- Resultatene overgår alle forventninger, og det er en imponerende innsats fra mange dyktige frivillige som ligger bak. Vi har lykkes fullt ut med å tilrettelegge for folkelig medvirkning i kartleggingen av norsk naturmangfold, og dette er et viktig bidrag til å bedre kunnskapen om vårt naturmangfold, sier statssekretær Heidi Sørensen.

Ei kanadagås som ble observert ved Orrevatnet på Jæren av Egil Ween, ble rapport nummer tre millioner. For mange naturinteresserte har rapporteringsverktøyet blitt en viktig del av hobbyen.  Flere frivillige organisasjoner knyttet til Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (SABIMA) bruker nå systemet aktivt i sitt organisasjonsarbeid. Uten dette aktive samspillet med de frivillige biologiorganisasjonene ville Artsobservasjoner ikke fått den viktige rollen som det nå har. Svært mange ser det å dele sine observasjoner som et viktig bidrag til å dokumentere naturmangfoldet i Norge.

Over 396 000 rapporter (13 %) i Artsobservasjoner gjelder rødlistearter. Av disse er vel 119 000 arter i rødlistekategoriene kritisk truet (CR), sterkt truet (EN) og sårbar (VU).

Les mer på Artsdatabankens hjemmeside