Mattilsynet gammel

Import av vertplanter for Phytophthora ramorum fra Nederland og Tyskland

Nyhet   •   des 02, 2009 17:08 CET

Mattilsynet samordner internettsidene om planteskoler som er godkjent for eksport av Phytophthora ramorum-vertplanter fra Nederland og Tyskland. Listene over slike planteskoler oppdateres fortløpende og relevante virksomheter oppfordres til å følge med.

I henhold til forskrift om tiltak mot <i>Phytophthora ramorum</i> (sist revidert 31.01.2008) er det krav om at spesifiserte vertplanter for <i>Phytophthora ramorum</i>med opprinnelse i Nederland og Tyskland kun kan innføres til Norge dersom de har vært produsert i godkjente planteskoler og i henhold til et sertifiseringssystem godkjent av Mattilsynet.

Planteskolene er godkjent for eksport til Norge etter å ha vært gjenstand for vekstkontroll, partikontroll og prøvetaking. Tilleggserklæringer på sunnhetssertifikatene skal tilkjennegi at planteskolen kvalifiserer for slik eksport til Norge. Tilleggserklæringene skal være:

  • Planteskolens navn (evt. et registreringsnummer)
  • Referanse om at plantene tilfredsstiller kravene i sertifiseringssystemet

Listene over godkjente planteskoler blir oppdatert fortløpende, og Mattilsynet oppfordrer interesserte virksomheter til å følge med på denne internettsiden. Oppdateringer vil for framtida ikke bli annonsert som egne nyhetsoppslag.

Sendinger med tilfredsstillende tilleggserklæringer på henholdsvis tysk og nederlandsk originalsertifikat, kan reeksporteres fra andre land.

Importører av slike planter fra Nederland og Tyskland skal oversende sertifikatet til Mattilsynet for dokumentkontroll ved sendingens ankomst.

Kontaktperson i Mattilsynet
Randi Knudsen, seniorrådgiver i seksjon planter og vegetabilsk mat ved hovedkontoret
Telefon: 64 94 43 39 eller 63 89 97 31

Vedlagt nedenfor er lister over godkjente planteskoler i Nederland og Tyskland