Stefanusalliansen

India: Populære kurs i menneskerettigheter og trosfrihet

Nyhet   •   apr 02, 2013 12:32 CEST

Bildet: Registrering av kursdeltakere. (Foto: AICC)

All India Christian Council (AICC) har i flere år arrangert kurs i menneskerettigheter for kristne, i samarbeid med Stefanusalliansen. Kursene samler hundrevis av lærelystne kristne fra hele India. Behovet er drevet fram av det ytre trykket fra samfunnet rundt som mange kristne kjenner på til daglig.

Kursene er praktiske og handler blant annet om hva en skal gjøre når en er utsatt for trakassering eller når en blir angrepet fordi en er kristen: Hva sier Indias lover? Hvem skal man henvende seg til? Stefanusalliansen har i flere år støttet dette arbeidet, men behovet er større enn vi og vår samarbeidspartner AICC klarer å imøtekomme. Derfor er det gledelig når arbeidet får uante ringvirkninger.

Deltakere arrangerte egne kurs

Etter å ha deltatt på menneskerettighetsseminar arrangert av AICC i juni 2012 var det flere kristne fra delstatene Rajastan, Gujarat og Tamil Nadu som fant ut at de måtte dele denne kunnskapen i sine lokalsamfunn. Uten noen økonomisk støtte utenfra hentet de foredragsholdere fra AICC for å arrangere seminar i sine lokalsamfunn. Selv om mange av menighetene er veldig fattige, så fant de ut at de ikke kunne vente.

– Dette viser at AICC har truffet en viktig nerve hos indiske kristne, og har fått kirkene til å tenke nytt i en vanskelig situasjon. De står opp for sine rettigheter og for sine kristne medsøsken – for å få en slutt på volden og for å fremme et bedre og mer rettferdig samfunn.

Det forteller prosjektkoordinator Stig Kaarstad som nylig har besøkt landet.

MAGASINET STEFANUS 2-2013