Samferdselsdepartementet

Informasjonsmøte med transportnæringen om EU/EØS-saker

Nyhet   •   nov 04, 2010 08:51 CET

Fredag 26. november arrangerer Samferdselsdepartementet halvårlig informasjonsmøte med landtransportnæringen om EU/EØS-saker.

Møtet finner sted fra kl. 12-14 på møterom D2618 i 2. etg. i R5.

Dagsorden:
1. Innledning.

2. Samferdselsråden orienterer fra Brussel: Status for viktige saker og nye initiativ fra Kommisjonen.

3. ”Recast” (omarbeiding) av jernbanepakke 1, presentert av EU-kommisjonen 17. september.

Departementet vil innlede, men møtedeltakerne inviteres spesifikt til å komme med innspill vedrørende sin organisasjons synspunkter på innholdet i den foreslåtte omarbeidingen av jernbanepakke 1, herunder, om ønskelig, orientere om hvilke synspunkter internasjonale organisasjoner man deltar i har på forslaget.

Vi viser for øvrig til vårt høringsbrev av 29. oktober 2010, som også finnes på følgende link: i løpet av tirsdag 23. november.

For flere opplysninger - se fullstendig invitasjonsbrev fra Samferdselsdepartementet av 1. november 2010.